Kylbox

Kylbox

Jag har byggt en kylbox i en av sitt bänkarna i sittbrunn.

2017-01-06-1.jpg
Volymen blev på 85 liter.

Volymen blev på 85 liter.

Kompressor monterad dock ej inkopplad ännu.

Kompressor monterad dock ej inkopplad ännu.

QR-kod

QR-kod