Segeltur med möte av MYS eskader.

Segeltur med möte av MYS eskader.

Arona gick i täten som det anstår ett chefsfartyg.

Arona gick i täten som det anstår ett chefsfartyg.

Astrella.

Astrella.

Salt.

Salt.

Caprice.

Caprice.

Carla.

Carla.

Hemma i båtklubben igen.

Hemma i båtklubben igen.

Sandhamn.

Sandhamn.

32 nätter ombord.

32 nätter ombord.